Geschiedenis

web creation software

HONIM (faculteitskring)
HONIM is de studentenvereniging van alle professionele opleidingen van Bedrijfskunde & Sociaal Werk op de Hogeschool-Universiteit Brussel (vroeger HONIM), opgericht in 1973. HONIM wordt overkoepeld door de Overkoepelende Kringraad (OK) en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Brussel (KVHV). De studentenvereniging gebruikt de kleuren groen-wit-groen. De alumni werking van HONIM heet Honima.

De faculteit Bedrijfskunde op campus Brussel telt ongeveer 1000 studenten en houdt concreet de 4 volgende richtingen in:
● Bedrijfsmanagement
● Office Management
● Toegepaste Informatica
● Sociaal Werk

Doelstelling
HONIM heeft tot doel een aanvulling te verschaffen tot de academische vorming van de studenten van deze faculteit, meer bepaald op ontspannend, cultureel en sociaal gebied. Zij heeft eveneens tot doel de vriendschapsbanden tussen de studenten en oud-studenten van de faculteit, het academisch personeel en andere studentenverenigingen nauwer aan te halen. HONIM behartigt dan ook studentikoze en studiegerichte activiteiten ten behoeve hiervan.

Geschiedenis
De faculteitskring HONIM is ontstaan in 1973 aan het toenmalige Imelda-instituut, gelegen aan de Ninoofsesteenweg. Deze hogeschool telde vooral meisjes en de afdeling "handel" en "huishoudkunde" kende veel succes. Later werd de instelling omgedoopt tot HONIM, de afkorting van Hoger Onderwijs Imelda. De hogeschool werd in 1995 opgenomen in de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (WENK). Sinds 2007 is de instelling HONIM opgegaan in de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB-EHSAL), waarbij ook de studentenvereniging HONIM mee verhuisde. Sinds 2014 is de instelling opgegaan in de HUB-KAHO, eind 2014 veranderde de naam dan naar Odisee.

HONIM_Schild

Het schild
Het schild van HONIM bestaat uit drie velden:
● Linksboven: De Vlaamse Leeuw;
● Rechts: De kleuren van de vereniging, groen-wit-groen, met daarboven het monogram van de vereniging. Het monogram bestaat uit de letters V, C en F van de spreuk ut vivat, crescat et floreat! (Uit het Latijn: Opdat ze leve, groeie en bloeie!), eindigend met de letter 'h' wat verwijst naar de eerste letter van HONIM. Het uitroepteken achter het monogram duidt aan dat de vereniging nog actief is;
● Linksonder: Het logo van het toenmalige Imelda-instituut en het jaartal van oprichting.

Met dank aan onze partners:

Adres

Warmoesberg 26
1000 Brussel

Contact

honimisback@gmail.com